ТРАУРНА АГЕНЦИЯ "РАЙ" ИЗВЪРШВА
ЦЯЛОСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРЕМАЦИИ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УРНА
В СТАРО ГРОБНО МЯСТО /урнова ниша/:
1. Квитанция за платено гробно място
2. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място
    /урновата ниша/ -  (оригинал)
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КРЕМАЦИЯ:
1. Съобщение за смърт
2. Талон за кремация
3. Лична карта на починалото лице
4. Декларация за семейно положение /по образец от траурната агенция/
5. Декларация за кремация, попълнена от най-близък роднина по права линия
6. Документ (оригинал) удостоверяващ родствената връзка с починалото лице
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕНИ
ОТНОСНО УСЛУГИТЕ - 0888 754 867
НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г.
ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ (ГРОБИЩА)
И ПОГРЕБВАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ
НА ПОКОЙНИЦИ
БЮРО ЗА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ
"РАЙ" - гр. Костинброд
My status
www.agencia-rai.com


Copyright 2012 , All right reserved by Aleksiev.in
гр. Костинброд, бул. "Ломско шосе" 19
gsm: 0888 754 867